Subsidie wisseling, geen zonneboilers en warmte pomp wel LNG

Per 1 januari schrapt de overheid de subsidie op zonneboilers en warmte pompen bij nieuwbouw, het nieuws sloeg in al een bom bij de bouw die al te kampen heeft met problemen o.a. door PFAS. Ook al zijn er huizen in aanbouw, de subsidie voor de huizen die opgeleverd worden na 1 januari hebben pech.

Per 1 januari komt er wel een subsidie bij “Subsidieregeling LNG”. Op basis hiervan “kan degene die voor eigen rekening en risico LNG inkoopt voor en verkoopt bij een LNG-vulpunt gedurende twee jaar subsidie aanvragen, in twee perioden van een jaar”. De subisidie komt een jaar na dato dat de teruggave regeling stopte.

In beide gevallen gaat het om het terug brengen van de CO2. De energietransitie staat dan ook meer in het licht van afname van de CO2 dan het verminderen van aardgas (geen gas meer uit Groningen)