Waar staat de DEI(+) subsidie voor?

Met een beschikbare budget van € 126,6 miljoen is de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) subsidie interessant voor ondernemers die minder energie willen gaan verbruiken. Daarnaast is voor ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ is een apart aanvullend budget van € 9 miljoen beschikbaar.

Thema’s DEI+ 2021

De subsidieregeling DEI+ heeft in 2021 de volgende de thema’s:

  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
  • Circulaire Economie (let op: voor projecten met meer dan € 3 miljoen subsidie; voor projecten die minder subsidie nodig hebben, opende op 15 juni de regeling DEI+ Circulaire Economie.)
  • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
  • Energie-efficiëntie
  • Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing
  • Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen Pilots)
  • Lokale infrastructuur
  • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector

Bron: RVO