Waterstof of Gas

Het gasnetwerk is geschikt voor Waterstof, natuurlijk moet er wel het één en ander omgebouwd worden. Gezien wij als Nederland niet helemaal van het gas afgaan. De wijze van meten en verrekenen moet ook anders aangepakt worden. Dus alleen een deel van de infrastructuur van gas kan hergebruikt worden.

KiWa heeft een rapport opgesteld waarin staat wat de mogelijkheden zijn: Link