20 Jaar Vrije Energiemarkt

In 20 jaar is de Energie markt getransformeerd van een gesloten markt naar een vrije markt. Dit is gebeurd door de wet- en regelgeving aan te passen en jaarlijks met de sector te bespreken wat beter kan (sectorreleases).

Hieronder de mijlpalen van afgelopen 20 jaar:

In 1 augustus 1998: Vrije Leverancierskeuze grootverbruik elektriciteit (>2MW), was het begin van de vrije energiemarkt zoals wij die nu kennen. Daarvoor was je verplicht om je energie af te nemen bij het Nuts bedrijf dat ook de aansluiting realiseerde.

Op 1 januari 1999: Vrije Leverancierskeuze grootverbruik gas (>10 mln m3) volgde de vrije keus voor Gas.

Op 1 juli 2001: Vrije Leverancierskeuze alle klanten elektriciteit duurzaam (groene stroom), kregen de consumenten de keus om voor groene stroom te kiezen. Alleen dan kon er van leverancier veranderd worden.

Op 1 januari 2002: Vrije Leverancierskeuze midzakelijke markt gas (>=1mln m3) en elektriciteit (>= 3x80A),

De laatste stap voor de vrije leverancierskeuze kwam op 1 juli 2004: “Vrije Energiemarkt kleinzakelijk en consument”. 6 jaar na het starten van de markt vrijgeven, kon de consument switchen.

Om nieuwe leveranciers ook een kans te geven op de vrije energie markt, werd besloten dat de nuts bedrijven gesplitst moesten worden. Per 21 november 2006 werd de Wet Onafhankelijke Netbeheerder (WON/splitsingswet)van kracht. Echter heeft Eneco en Delta dit nog jaren gerekt voordat ook zij gesplitst waren.

Op 1 juli 2008: Werd het groepsverbod van kracht, om de leveringszekerheid te garanderen.

Op 1 juli 2009: Invoering capaciteitstarief, de netbeheerkosten worden in rekening gebracht aan de hand van de capaciteit van de aansluiting en niet meer aan de hand van het verbruik. Randvoorwaarde voor uniforme en centraliseren van processen in de energiemarkt.

26 september 2011, start van het centraliseren van het aansluitregister. Energieleveranciers hebben één aanspreekpunt om sneller en gemakkelijker switchende consumenten te faciliteren. Zeker voor nieuwe energieleveranciers is dit een uitkomst.

1 augustus 2013, Stroomopwaarts: De energieleveranciers is het aanspreekpunt voor consumenten en één factuur voor de consument.