Netverschil Gas, hoe zat het ook alweer?

Bij Gas wordt gesproken van netverschil, omdat Gas netverlies en netwinst kent. Gas reageert op druk en temperatuur waardoor netwinst kan ontstaan.

Met netverschil wordt het verschil aangeduid tussen het volume aan gas dat een netgebied instroomt en het totaal aan gas in dat netgebied op basis van werkelijk verbruik kan worden toegewezen aan programmaverantwoordelijke/energieleveranciers.

Het Gastransportsysteem werd gezien als een ‘gesloten’ systeem, de gas die erin wordt gestopt moet er ook weer uitkomen. Door de loop van de tijd is men er achter gekomen dat er ook verliezen zijn door illegale aansluitingen, administratieve fouten en nog meer. Bij elektriciteit zijn deze verliezen voor de regionale netbeheerders. Hierdoor is er een financiële prikkel om de verliezen te verkleinen. Het idee is er al jaren om dit ook bij Gas te gaan doen, echter door een rechtszaak, afkeuring van wetvoorstellen, te laat aanmelding in de Staatscourant. Is voor Gas het netverschil nog steeds niet in uitvoering.

Er is nu weer een Voorstel codewijziging berekening netverliezen gas

Per 1-1-2020 zal het netverschil deels voor rekening komen van de regionale netbeheerders.