ACM heeft aanvullende voorschriften HEM gepubliceerd

Het CBb heeft middels een gerechtelijke uitspraak bepaald dat de ACM de aanvullende vergunningsvoorschriften die de ACM heeft opgelegd aan de energieleverancier HEM mag publiceren. De HEM had bij de ACM bezwaar gemaakt tegen het besluit om aanvullende vergunningvoorschriften op te leggen maar heeft al wel eerste stappen gezet in de uitvoering van de voorschriften.

De extra voorschriften zijn: Naast het tijdig uitbetalen van facturen moet HEM onder meer aantonen dat het bedrijf het eigen vermogen heeft versterkt en dat het bedrijf beschikt over frequente en goede financiële prognoses. HEM moet aan deze voorschriften voldoen om te voorkomen dat de ACM de leveringsvergunningen intrekt.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Klanten van HEM die bij hun eindafrekening of jaarafrekening geld tegoed hebben moeten hier te lang op wachten. Consumenten moeten er van uit kunnen gaan dat leveranciers hun zaken op orde hebben en dat zij hun geld snel terug krijgen als blijkt dat zij teveel vooruit hebben betaald. Daarom treedt de ACM hier tegen op.”

Bron ACM

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-energieleverancier-hem-moet-uitbetaling-facturen-administratie-en-financien-op-orde-brengen