Alternatieve contractvormen voor transportrechten

De ACM heeft een voorstel voor een tweetal alternatieve contractvormen voor transportrechten gekregen van de netbeheerders.

Tijdsduurgebonden transportrechten

Tijdsduurgebonden transportrechten zijn een beperking van de transportrechten die de landelijke netbeheerder kan opleggen op het hoogspanningsnet. Dit wordt ook wel de 85/15 variant genoemd (ART85/15). Mocht het nodig zijn dan kan de landelijke netbeheerder de capaciteit deels beperken, dit wordt minimaal 1 dag van te voren kenbaar gemaakt.

Tijdsblokgebonden transportrechten

Tijdsblokgeboden transportrechten is een afspraak die de regionale netbeheerders kunnen maken met een aangeslotene. De aangeslotenen kunnen bijvoorbeeld in een bepaald tijdsblok transportcapaciteit krijgen die ze anders niet hadden kunnen krijgen. Dit kan in de nacht zijn om auto’s op te laden of in dag middag om extra productie op te starten. De tijdsvenster zullen zich bevinden buiten de reguliere piekmomenten wanneer er geen congestie is op het net.

Dus waar de ene contractvorm een uitbereiding is, is de andere een beperking. De ACM zal de codewijzigingen beoordelen. De verwachting is dat in de tweede helft van 2024 de goedkeuring van de ACM komt.