BP niet meer en Yara wel beheerder van eigen net.

BP Raffinaderij Rotterdam laat zijn ontheffing intrekken door de ACM en Yara Sluiskil mag het eigen elektriciteitsnet beheren van de ACM.

Wanneer iemand een eigenaar is van een perceel of aansluitende percelen met meerdere gas- of elektriciteitsleidingen waarvan door andere verbruikers gebruik gemaakt wordt mag het elektriciteits- of gastransportnet niet zelf beheerd worden. Het beheren van elektriciteits- of gastransportnet is een taak voor de netbeheerder. Echter kan hiervoor ontheffing gevraagd worden bij de ACM.

Aan een eigen net zijn wel regels verbonden zo moet elke verbruiker de vrijheid hebben om een eigen energieleverancier te kiezen. Zo’n eigen net wordt ook wel een Gesloten Distributie Systeem (GDS)  genoemd. De ontheffende partij wordt zo een ‘faciliterend ‘ netbeheerder.

Situatie 1: als u een ontheffing heeft

Met een ontheffing van de ACM mag u uw eigen net beheren. U kunt een ontheffing aanvragen als u voldoet aan de volgende wettelijke voorwaarden:

  • uw net ligt binnen een geografisch afgebakend gebied, en
  • er zijn niet meer dan 500 afnemers op uw net aangesloten, en
  • er zijn geen huishoudelijke afnemers op uw net aangesloten, en
  • het bedrijfs- of productieproces van u en uw afnemers is om technische of veiligheidsredenen geïntegreerd, of u gebruikt het net vooral voor uzelf of voor bedrijven in dezelfde holding

Situatie 2: als het gaat om een directe lijn

Bent u energieproducent en verbindt uw leiding u rechtstreeks met een verbruiker? Zo’n ‘directe lijn’ moet wel bij de ACM gemeld worden. De energieproducent mag de lijn dan zelf beheren. Maar deze melding biedt geen rechtszekerheid. Wilt u zeker weten dat u niet valt onder de regels voor netbeheerders? Vraag dan een ontheffing aan (situatie 1).

Situatie 3: als de leidingen in uw eigen installatie liggen

Zijn er alleen verbruikers binnen uw eigen onroerende zaak? Dan hoeft u niets te doen.

Bron: ACM – https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/netbeheerders/ontheffing-aanwijzing-netbeheer