Gasopslag Norg is ‘vol’ – update

Niet vol maar ‘vol’, de grens van 80% is gehaald zoals afgesproken is met het kabinet. Gasterra wil nog wel meer gas in de opslag pompen, alleen als het kabinet daar opdracht voor geeft.

De gasopslag Norg speelt een belangrijke rol in de afbouw van de winning uit het Groningenveld. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft onder voorwaarden ingestemd met het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) ingediende opslagplan voor de gasopslag Norg. De gasopslag Norg is gelegen binnen het gebied van de opslagvergunning Norg zoals verleend op basis van de Mijnbouwwet. Geografisch gezien ligt het gasveld in de provincies Drenthe en Groningen, in de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier en in het verzorgingsgebied van het waterschap Noorderzijlvest. Sinds 1997 wordt er gas opgeslagen in de gasopslag Norg. Het opslagplan Norg betreft een wijziging van een eerder ingediend opslagplan. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de situatie tot 2019 betreft een effectieve verruiming van de opslag van 5 miljard Nm naar 6 miljard Nm3.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gasopslag-norg
Huidige vullingsgraad zit op 69.4% – 12 augustus

Update: het kabinet wil met overheidsgaranties Gasterra stimuleren om de opslag in Norg verder te vullen (meer dan de 80%). Vrijdag 19 augustus neemt het kabinet een beslissing hierover in.