Geen fiscaalvoordeel meer voor LNG

De opkomst van LNG (Vloeibaar gemaakt gas) wordt door het kabinet weer een stap teruggezet, nu het kabinet een streep zet door de teruggaafregeling van accijns. Sinds 2014 is deze regeling van kracht, toen werd er een algehele accijnsverhoging door gevoerd. Om LNG te stimuleren is toen de teruggaafregeling ingezet, dit betreft een korting van €0,125 per kilogram. Per 1 januari wordt de regeling geschrapt, omdat het onvoldoende milieuwinst oplevert.