Van Biokolen en Syngas naar Groengas

Syngasfabriek Delfzijl stapje dichterbij met joint venture Gasunie en Perpetual Next, wat is Syngas?

Syngas of synthesegas is een geproduceerd gasmengsel van koolstofmonoxide en waterstofgas. Dit mengsel wordt verkregen door het vergassen van steenkool of biomassa (in plaats van aardgas) en water. In de VS is een ander proced├ę, Transport Integrated Gassification (TRIG), ontwikkeld dat bij een lagere temperatuur kan vergassen.

Uit syngas kunnen synthetische koolwaterstoffen worden gemaakt. Dit laatste staat bekend als het Fischer-Tropsch-proces en werd vooral toegepast in Duitsland in de jaren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog om synthetische motorbrandstoffen te maken.

Men had toentertijd geen goede toegang tot oliebronnen. Een belangrijke toepassing van dit proces is bij de productie van kunstmest. Het geproduceerde waterstofgas (hier noemt men het reforming of de methaan-stoom-gasreactie) wordt met stikstofgas (N2) omgezet (hydrogenering) tot ammoniak.

Wikipedia

Voor Syngas is een biomassa nodig, in de joint venture van Gasunie en Perpetual Next wil men gebruik gaan maken van Biokolen.

Bij de productie van biokolen worden voornamelijk biomassa reststromen uit de houtverwerkende industrie, duurzame bosbouw en groenonderhoud gebruikt. Het gebruik van biokolen leidt tot een forse reductie van CO2-uitstoot en een toename van het gebruik van biomassa, dat een belangrijke rol speelt in de energietransitie.

Zijn biokolen nieuw? Niet echt, in 2015 is er al project briket en in 2018 wordt het al op kleine schaal geproduceerd. De stap wordt nu gemaakt om daadwerkelijk ook een centrale in Nederland te bouwen om van biokolen, groengas te gaan maken.