Het groepsverbod bij Netbeheerders hoe zat het ook alweer?

De overheid heeft bepaalde bedrijven aangewezen om het net te beheren, de zogenaamde netbeheerders. Iedereen mag in principe energie leveren, behalve netbeheerders. Dit wordt ook wel het groepsverbod genoemd.

De Wet onafhankelijke netbeheerder (WON) bepaalt dat beheer en eigendom van energienetwerken (o.a. hoogspanningsnet) en levering van energie (aardgas en elektriciteit) via deze netwerken per 1 januari 2011 moeten zijn ondergebracht bij aparte ondernemingen.

Tot dusver waren de productie- en leveringsbedrijven van energie ook eigenaar van de netten via welke ze de energie aan hun klanten leverden. In de wet was opgenomen, dat het groepsverbod pas in werking zou treden wanneer de leveringszekerheid in gedrang zou komen omdat energiebedrijven bijvoorbeeld commerciële initiatieven zouden ontplooien of Europese joint ventures aan zouden gaan.

In 2007 heeft de minister van Economische Zaken in een Koninklijk Besluit bepaald dat dit ook daadwerkelijk het geval was, nadat Delta een bod gedaan had op een Belgisch afvalverwerkingsbedrijf en Essent en Nuon hadden aangekondigd te gaan fuseren om uit te groeien tot een groot internationaal energiebedrijf. In het besluit werd bepaald dat het groepsverbod uit de WON voor bestaande netbeheerders in Nederland op 1 januari 2011 in werking zal treden.

De energiebedrijven in Nederland hebben voor zover nodig hun organisaties opgesplitst in productie- en leveringsbedrijven (PLB’s) en netwerkbedrijven (NWB’s). De netwerkbedrijven worden doorgaans aangeduid als netbeheerder.

Wikipedia

In de nieuwe energiewet wordt het groepsverbod uitgebreid voor warmte, waterstof en buiten Nederland. De netbeheerders hebben om een aanpassing gevraagd bij minister Jetten.